OBRADUJTE NEKOG  POKLONOM KOJI SE PAMTI

OBRADUJTE NEKOG POKLONOM KOJI SE PAMTI

Razmišljate o nekom poklonu koji će osobu kojoj je poklon namijenjen i obradovati ali biti i od koristi? Možda čak promijeniti život? Poklonite nekom priliku da: dobije novi i bolji posao u BiH ili u zemljama njemačkog govornog područjada počne raditi i/ili školovati...
X