• Za ispit A1 potrebno je da kandidati budu sposobni komunicirati u jednostavnim situacijama svakodnevnog života. Namijenjen je osobama starosne dobi od 14 godina i predstavlja dokaz jezičke kompetencije u rutinskim situacijama sa poznatim temama.
  • Za postizanje ovog stepena znanja potrebno je 80 do 200 nastavnih jedinica u trajanju od 45 minuta.
STRUKTURA ISPITA

Ispit se sastoji iz 4 dijela i to:

Čitanje: Ovaj dio se sastoji od tri zadatka, na primjeru kojih se provjerava čitanje i razumijevanje autentičnih jednostavnih tekstova iz Austrije, Njemačke i Švicarske. Trajanje: 25 minuta

Slušanje: U tri zadatka se provjerava globalno, selektivno i detaljno slušanje i razumijevanje autentičnih tekstova za slušanje iz Austrije, Njemačke i Švicarke, čija tematika se odnosi na svakodnevne životne situacije. Trajanje: oko 10 minuta

Pisanje: U ovom dijelu je potrebno da kandidati najprije popune formular, a zatim napišu kratko pismo. Ovi tekstovi se vrednuju na osnovu prethodno utvrđenih kriterija. Trajanje: 20 minuta

Usmeni: Usmeni dio ispita se sastoji od tri zadatka: kratko predstavljanje, jednostavni opis slike i kratko igranje uloga. Ovaj dio ispita se također ocjenjuje na osnovu prethodno utvrđenih kriterija. Trajanje: oko 10 minuta

Kandidate ispituju obučeni i certificirani ispitivači. Nakon položenog pismenog i usmenog ispita uručuje se certifikat o poznavanju jezika i kartica Austrijske jezičke diplome na nivou A1.

PROLAZNOST

Ukupan broj bodova: 100

Minimalan broj bodova za polaganje ispita: 60

PRIMJERI ISPITA ZA VJEŽBANJE

Tekstualno:

A1 .pdf

Slušanje:

Zadatak 1, 2 i 3 

A1 KID 

 Potreban ti je: 

– položen ispit njemačkog jezika za djecu i mlade 

– dokaz da si savladao/la nivo znanja A1 njemačkog jezika 

– certifikat koji je priznat u zemljama njemačkog govornog područja 

Cilj ispita je provjera jezičke kompetencije djece i mladih u starosnoj dobi između 10 i 14 godina na nivou osnovne svakodnevne komunikacije u privatnom polju kao i u školi ili drugim sličnim situacijama koje su relevantne za djecu. 

Ispituju se jezičke vještine čitanja, slušanja, pisanja i govora. Težište ovog nivoa leži na receptivnim vještinama čitanja i slušanja. 

STRUKTURA ISPITA 

Ispit se sastoji iz 4 dijela i to: 

Čitanje: Na primjeru tri različita zadatka za čitanje provjerava se globalno i detaljno razumijevanje teksta. 

Slušanje: U tri zadatka se provjerava globalno i detaljno slušanje i razumijevanje autentičnih tekstova za slušanje iz Austrije, Njemačke i Švicarke. 

Pisanje: U ovom dijelu kandidati pišu odgovor na primljeni e-mail. Početak je već zadan, a e-mail treba napisati do kraja. Ovaj tekst se vrednuje na osnovu prethodno utvrđenih kriterija. Trajanje cijelog pismenog dijela ispita: ca. 65 min 

Usmeni: U ovom dijelu postoje dva različita zadatka. U zadatku broj jedan kandidat se kratko predstavlja, a u drugom zadatku se vodi kraći dijalog sa partnerom. Usmeni dio se vrednuje po prethodno utvrđenim kriterijima. Trajanje usmenog dijela ispita: ca.10 min 

Kandidate ispituju obučeni i certificirani ispitivači. Nakon položenog pismenog i usmenog ispita uručuje se certifikat o poznavanju jezika i kartica Austrijske jezičke diplome. 

 

Maj 2024
Juni 2024
Juli 2024
No event found!

Potreban Vam je:

– dokaz o poznavanju njemačkog jezika u svrhu dobijanja vize za spajanje porodice

– dokaz o poznavanju njemačkog jezika u svrhu dobijanja vize za poslove srednje stručne spreme

– dokaz o poznavanju njemačkog jezika u svrhu prijave za program Au-Paira u Njemačkoj

– dokaz da ste savladali nivo znanja A1 njemačkog jezika

– certifikat koji je priznat u zemljama njemačkog govornog područja

  • Za ispit A1 potrebno je da kandidati budu sposobni komunicirati u jednostavnim situacijama svakodnevnog života. Namijenjen je osobama starosne dobi od 14 godina i predstavlja dokaz jezičke kompetencije u rutinskim situacijama sa poznatim temama.
  • Za postizanje ovog stepena znanja potrebno je 80 do 200 nastavnih jedinica u trajanju od 45 minuta.
STRUKTURA ISPITA

Ispit se sastoji iz 4 dijela i to:

Čitanje: Ovaj dio se sastoji od tri zadatka, na primjeru kojih se provjerava čitanje i razumijevanje autentičnih jednostavnih tekstova iz Austrije, Njemačke i Švicarske. Trajanje: 25 minuta

Slušanje: U tri zadatka se provjerava globalno, selektivno i detaljno slušanje i razumijevanje autentičnih tekstova za slušanje iz Austrije, Njemačke i Švicarke, čija tematika se odnosi na svakodnevne životne situacije. Trajanje: oko 10 minuta

Pisanje: U ovom dijelu je potrebno da kandidati najprije popune formular, a zatim napišu kratko pismo. Ovi tekstovi se vrednuju na osnovu prethodno utvrđenih kriterija. Trajanje: 20 minuta

Usmeni: Usmeni dio ispita se sastoji od tri zadatka: kratko predstavljanje, jednostavni opis slike i kratko igranje uloga. Ovaj dio ispita se također ocjenjuje na osnovu prethodno utvrđenih kriterija. Trajanje: oko 10 minuta

Kandidate ispituju obučeni i certificirani ispitivači. Nakon položenog pismenog i usmenog ispita uručuje se certifikat o poznavanju jezika i kartica Austrijske jezičke diplome na nivou A1.

PROLAZNOST

Ukupan broj bodova: 100

Minimalan broj bodova za polaganje ispita: 60

PRIMJERI ISPITA ZA VJEŽBANJE

A1 .pdf

Online test za vježbu

A1 KID 

 Potreban ti je: 

– položen ispit njemačkog jezika za djecu i mlade 

– dokaz da si savladao/la nivo znanja A1 njemačkog jezika 

– certifikat koji je priznat u zemljama njemačkog govornog područja 

Cilj ispita je provjera jezičke kompetencije djece i mladih u starosnoj dobi između 10 i 14 godina na nivou osnovne svakodnevne komunikacije u privatnom polju kao i u školi ili drugim sličnim situacijama koje su relevantne za djecu. 

Ispituju se jezičke vještine čitanja, slušanja, pisanja i govora. Težište ovog nivoa leži na receptivnim vještinama čitanja i slušanja. 

STRUKTURA ISPITA 

Ispit se sastoji iz 4 dijela i to: 

Čitanje: Na primjeru tri različita zadatka za čitanje provjerava se globalno i detaljno razumijevanje teksta. 

Slušanje: U tri zadatka se provjerava globalno i detaljno slušanje i razumijevanje autentičnih tekstova za slušanje iz Austrije, Njemačke i Švicarke. 

Pisanje: U ovom dijelu kandidati pišu odgovor na primljeni e-mail. Početak je već zadan, a e-mail treba napisati do kraja. Ovaj tekst se vrednuje na osnovu prethodno utvrđenih kriterija. Trajanje cijelog pismenog dijela ispita: ca. 65 min 

Usmeni: U ovom dijelu postoje dva različita zadatka. U zadatku broj jedan kandidat se kratko predstavlja, a u drugom zadatku se vodi kraći dijalog sa partnerom. Usmeni dio se vrednuje po prethodno utvrđenim kriterijima. Trajanje usmenog dijela ispita: ca.10 min 

Kandidate ispituju obučeni i certificirani ispitivači. Nakon položenog pismenog i usmenog ispita uručuje se certifikat o poznavanju jezika i kartica Austrijske jezičke diplome. 

 

Maj 2024
Juni 2024
Juli 2024
No event found!