Koordinator za kurseve i ispite – Sarajevo
+387 (0)60 33 27 816
info@eduko.ba
Obala Kulina bana 3
71000 Sarajevo
Radno vrijeme:

 

 

 

Koordinatorica za kurseve i ispite u Ze-Do kantonu i Vitezu
+387 (0)60 33 27 816
info@eduko.ba
Crkvice b.b.
Srednja medicinska škola
72000 Zenica

 

ELMIR ĆORIĆ

Koordinator za kurseve i ispite – Konjic
+387 (0)62 292 314
info@eduko.ba
Šehidska 4
88400 Konjic

 

 

Amina Mušinbegović- Hodžić
Koordinatorica za kurseve i ispite u Fojnici, Busovači i Kiseljaku
+387 (0)62 964 958
info@eduko.ba
Novo naselje 7
SMŠ Zijah Dizdarević
71270 Fojnica

 

 

FUAD MULAHUSIĆ

Koordinator za kurseve i ispite – Zavidovići
+387 (0)61 297 407
info@eduko.ba
Safvet-bega Bašagića b.b.
Prva osnovna škola
72220 Zavidovići

 

 

Koordinatorica za kurseve i ispite – Visoko

info@eduko.ba

X