Koordinator za kurseve i ispite – Sarajevo
+387 (0)60 33 27 816
[email protected]
Obala Kulina bana 3
71000 Sarajevo
Radno vrijeme:

Koordinatorica za kurseve i ispite u Ze-Do kantonu i Vitezu
+387 (0)60 33 27 816
[email protected]
Crkvice b.b.
Srednja medicinska škola
72000 Zenica

ELMIR ĆORIĆ

Koordinator za kurseve i ispite – Konjic
+387 (0)62 292 314
[email protected]
Šehidska 4
88400 Konjic

Amina Mušinbegović- Hodžić
Koordinatorica za kurseve i ispite u Fojnici, Busovači i Kiseljaku
+387 (0)62 964 958
[email protected]
Novo naselje 7
SMŠ Zijah Dizdarević
71270 Fojnica

FUAD MULAHUSIĆ

Koordinator za kurseve i ispite – Zavidovići
+387 (0)61 297 407
[email protected]
Safvet-bega Bašagića b.b.
Prva osnovna škola
72220 Zavidovići

Koordinatorica za kurseve i ispite – Bihać

+387 (0)60 33 27 816
[email protected]
Đačka 26
77000 Bihać