Za ispit C2 kandidati trebaju biti sposobni da komuniciraju u različitim situacijama kako društvenog tako i poslovnog života, pa i u složenijim kontekstima. Ovim ispitom kandidati dokazuju opće i stručne jezičke kompetencije, koje se odlikuju tačnošću i primjerenošću situaciji. Ispit je namjenjen kandidatima od 16. godine života. 

 

STRUKTURA ISPITA 

Ovaj ispit se sastoji iz 4 dijela i to: 

Čitanje: Na temelju 4 zadatka provjerava se opće i detaljno razumijevanje različitih autentičnih tekstova na teme iz Austrije, Njemačke i Švicarske. Trajanje: 90 minuta 

Slušanje: U tri zadatka se provjerava opće i detaljno razumijevanje autentičnih tekstova za slušanje na teme sa područja Austrije, Njemačke i Švicarske. Trajanje: ca. 40 minuta 

Pisanje: Uz pridržavanje navedenih normi potrebno je napisati dva teksta, koji se ocjenjuju na osnovu prethodno utvrđenih kriterija. Trajanje: 75 minuta 

Usmeni: Usmeni dio ispita se sastoji od tri zadatka. Radi se o telefonskom razgovoru, prezentaciji i diskusiji na prezentiranu temu. Ovaj dio se ocjenjuje na osnovu prethodno utvrđenih kriterija. Trajanje: ca.20 minuta 

Kandidate ispituju obučeni i certificirani ispitivači. Nakon položenog pismenog i usmenog ispita uručuje se certifikat o poznavanju jezika na datom nivou i kartica Austrijske jezičke diplom 

 

Maj 2024
Juni 2024
Juli 2024
No event found!

Potreban Vam je: 

 dokaz o poznavanju njemačkog jezika u svrhu zaposlenja kao predavač u Njemačkoj ili Austriji  

– dokaz o poznavanju njemačkog jezika u svrhu naučno-istraživačkog rada u Njemačkoj ili Austriji 

– dokaz da ste savladali nivo znanja C2 njemačkog jezika 

– certifikat koji je priznat u zemljama njemačkog govornog područja 

Za ispit C2 kandidati trebaju biti sposobni da komuniciraju u različitim situacijama kako društvenog tako i poslovnog života, pa i u složenijim kontekstima. Ovim ispitom kandidati dokazuju opće i stručne jezičke kompetencije, koje se odlikuju tačnošću i primjerenošću situaciji. Ispit je namjenjen kandidatima od 16. godine života. 

 

STRUKTURA ISPITA 

Ovaj ispit se sastoji iz 4 dijela i to: 

Čitanje: Na temelju 4 zadatka provjerava se opće i detaljno razumijevanje različitih autentičnih tekstova na teme iz Austrije, Njemačke i Švicarske. Trajanje: 90 minuta 

Slušanje: U tri zadatka se provjerava opće i detaljno razumijevanje autentičnih tekstova za slušanje na teme sa područja Austrije, Njemačke i Švicarske. Trajanje: ca. 40 minuta 

Pisanje: Uz pridržavanje navedenih normi potrebno je napisati dva teksta, koji se ocjenjuju na osnovu prethodno utvrđenih kriterija. Trajanje: 75 minuta 

Usmeni: Usmeni dio ispita se sastoji od tri zadatka. Radi se o telefonskom razgovoru, prezentaciji i diskusiji na prezentiranu temu. Ovaj dio se ocjenjuje na osnovu prethodno utvrđenih kriterija. Trajanje: ca.20 minuta 

Kandidate ispituju obučeni i certificirani ispitivači. Nakon položenog pismenog i usmenog ispita uručuje se certifikat o poznavanju jezika na datom nivou i kartica Austrijske jezičke diplom 

 

Maj 2024
Juni 2024
Juli 2024
No event found!