Kandidati koji polažu A2 ispit trebali bi da budu u stanju da komuniciraju na osnovnom nivou u situacijama svakodnevnog privatnog i poslovnog života. 

STRUKTURA ISPITA 

Ispituju se četiri jezičke vještine pri polaganju A2 ispita i to: 

Čitanje: Na temelju dva zadatka u različitom formatu se ispituje globalno i detaljno čitanje i razumijevanje. Trajanje: 30 minuta 

Slušanje: Pomoću tri zadatka se provjerava globalno i detaljno slušanje i razumijevanje tekstova za slušanje govornika iz Austrije, Njemačke i Švicarske. Trajanje: oko 15 minuta 

Pisanje: Kao odgovor na dati tekst potrebno je sastaviti lični e-mail koji se ocjenjuje na osnovu prethodno utvrđenih kriterija. Trajanje: 30 minuta 

Usmeni: Nakon što kandidat ispriča monolog u kom se predstavlja, slijedi kraći razgovor (dijalog) o nekoj od tema iz svakodnevnog života. Ovaj dio ispita se ocjenjuje po prethodno utvrđenim kriterijima. Trajanje: oko 10 minuta 

Kandidate ispituju obučeni i certificirani ispitivači. Nakon položenog pismenog i usmenog ispita uručuje se certifikat o poznavanju jezika i kartica Austrijske jezičke diplome. 

PROLAZNOST 

Ukupan broj bodova: 90 

Minimalan broj bodova za polaganje ispita: 45 

PRIMJERI ISPITA ZA VJEŽBANJE 

A2 .pdf 

Online test za vježbu 

A2 KID 

Potreban ti je: 

– položen ispit njemačkog jezika za djecu i mlade  

– dokaz da si savladao/la nivo znanja A2 njemačkog jezika 

– certifikat koji je priznat u zemljama njemačkog govornog područja 

*ovaj dio teksta da ide na podlozi koja je u boji ispita + slikica (vidi stranicu goethe instituta) 

Cilj ispita je provjera jezičke kompetencije djece i mladih u starosnoj dobi između 10 i 14 godina na nivou osnovne svakodnevne komunikacije u privatnom polju kao i u školi ili drugim sličnim situacijama koje su relevantne za djecu. U središtu se nalazi jednostavna i direktna razmjena informacija o aktuelnostima. 

Ispituju se jezičke vještine čitanja, slušanja, pisanja i govora. Težište ovog nivoa leži na receptivnim vještinama čitanja i slušanja. 

STRUKTURA ISPITA 

Ispit se sastoji iz 4 dijela i to: 

Čitanje: Na primjeru tri različita zadatka za čitanje provjerava se globalno i detaljno razumijevanje teksta. Trajanje: ca. 35 min 

Slušanje: U tri zadatka se provjerava globalno i detaljno slušanje i razumijevanje autentičnih tekstova za slušanje iz Austrije, Njemačke i Švicarke. Trajanje: ca. 15 min 

Pisanje: U ovom dijelu kandidati pišu odgovor na primljeni e-mail od prijatelja. Pri tome treba da odgovore na četiri pitanja. Ovaj tekst se vrednuje na osnovu prethodno utvrđenih kriterija. Trajanje: ca. 30 min 

Usmeni: U ovom dijelu postoje dva različita zadatka. U zadatku broj jedan kandidat se kratko predstavlja na zadanih pet tema, a u drugom zadatku se vodi kraći dijalog sa partnerom, pri čemu treba da isplaniraju neku zajedničku aktivnost. Usmeni dio se vrednuje po prethodno utvrđenim kriterijima. Trajanje usmenog dijela ispita: ca.10 min 

Kandidate ispituju obučeni i certificirani ispitivači. Nakon položenog pismenog i usmenog ispita uručuje se certifikat o poznavanju jezika i kartica Austrijske jezičke diplome. 

 

Maj 2024
Juni 2024
Juli 2024
No event found!

Potreban Vam je: 

– dokaz o poznavanju njemačkog jezika u svrhu ispunjavanja uslova iz Integracijskog sporazuma za dozvolu boravka poslije 2 godine provedene u Austriji ili Njemačkoj 

– dokaz da ste savladali nivo znanja A2 njemačkog jezika 

– certifikat koji je priznat u zemljama njemačkog govornog područja 

*ovaj dio teksta da ide na podlozi koja je u boji ispita + slikica (vidi stranicu goethe instituta) 

  • Kandidati koji polažu A2 ispit trebali bi da budu u stanju da komuniciraju na osnovnom nivou u situacijama svakodnevnog privatnog i poslovnog života. 

STRUKTURA ISPITA 

Ispituju se četiri jezičke vještine pri polaganju A2 ispita i to: 

Čitanje: Na temelju dva zadatka u različitom formatu se ispituje globalno i detaljno čitanje i razumijevanje. Trajanje: 30 minuta 

Slušanje: Pomoću tri zadatka se provjerava globalno i detaljno slušanje i razumijevanje tekstova za slušanje govornika iz Austrije, Njemačke i Švicarske. Trajanje: oko 15 minuta 

Pisanje: Kao odgovor na dati tekst potrebno je sastaviti lični e-mail koji se ocjenjuje na osnovu prethodno utvrđenih kriterija. Trajanje: 30 minuta 

Usmeni: Nakon što kandidat ispriča monolog u kom se predstavlja, slijedi kraći razgovor (dijalog) o nekoj od tema iz svakodnevnog života. Ovaj dio ispita se ocjenjuje po prethodno utvrđenim kriterijima. Trajanje: oko 10 minuta 

Kandidate ispituju obučeni i certificirani ispitivači. Nakon položenog pismenog i usmenog ispita uručuje se certifikat o poznavanju jezika i kartica Austrijske jezičke diplome. 

PROLAZNOST 

Ukupan broj bodova: 90 

Minimalan broj bodova za polaganje ispita: 45 

PRIMJERI ISPITA ZA VJEŽBANJE 

Tekstualno: 

A2 .pdf 

Slušanje: 

Zadatak 1Zadatak 2Zadatak 3 

 

A2 KID 

Potreban ti je: 

– položen ispit njemačkog jezika za djecu i mlade  

– dokaz da si savladao/la nivo znanja A2 njemačkog jezika 

– certifikat koji je priznat u zemljama njemačkog govornog područja 

*ovaj dio teksta da ide na podlozi koja je u boji ispita + slikica (vidi stranicu goethe instituta) 

Cilj ispita je provjera jezičke kompetencije djece i mladih u starosnoj dobi između 10 i 14 godina na nivou osnovne svakodnevne komunikacije u privatnom polju kao i u školi ili drugim sličnim situacijama koje su relevantne za djecu. U središtu se nalazi jednostavna i direktna razmjena informacija o aktuelnostima. 

Ispituju se jezičke vještine čitanja, slušanja, pisanja i govora. Težište ovog nivoa leži na receptivnim vještinama čitanja i slušanja. 

STRUKTURA ISPITA 

Ispit se sastoji iz 4 dijela i to: 

Čitanje: Na primjeru tri različita zadatka za čitanje provjerava se globalno i detaljno razumijevanje teksta. Trajanje: ca. 35 min 

Slušanje: U tri zadatka se provjerava globalno i detaljno slušanje i razumijevanje autentičnih tekstova za slušanje iz Austrije, Njemačke i Švicarke. Trajanje: ca. 15 min 

Pisanje: U ovom dijelu kandidati pišu odgovor na primljeni e-mail od prijatelja. Pri tome treba da odgovore na četiri pitanja. Ovaj tekst se vrednuje na osnovu prethodno utvrđenih kriterija. Trajanje: ca. 30 min 

Usmeni: U ovom dijelu postoje dva različita zadatka. U zadatku broj jedan kandidat se kratko predstavlja na zadanih pet tema, a u drugom zadatku se vodi kraći dijalog sa partnerom, pri čemu treba da isplaniraju neku zajedničku aktivnost. Usmeni dio se vrednuje po prethodno utvrđenim kriterijima. Trajanje usmenog dijela ispita: ca.10 min 

Kandidate ispituju obučeni i certificirani ispitivači. Nakon položenog pismenog i usmenog ispita uručuje se certifikat o poznavanju jezika i kartica Austrijske jezičke diplome. 

 

Maj 2024
Juni 2024
Juli 2024
No event found!