Za ovaj ispit kandidati trebaju biti sposobni da se izraze detaljno i jasno na široki spektar tema, te da spontano i tečno vode normalan razgovor sa izvornim govornikom.
Ovim ispitom kandidati dokazuju jezičke kompetencije u situacijama koje izlaze van okvira privatnog u javno kao i dijelom u stručno područje. Kada se tiče ličnog interesovanja razumiju i tekstove sa komplikovanijim i više specijaliziranim temama. 

STRUKTURA ISPITA 

Ovaj ispit se sastoji iz 4 dijela i to: 

Čitanje: Na temelju četiri zadatka se provjerava globalno i detaljno čitanje i razumijevanje različitih autentičnih tekstova sa područja Austrije, Njemačke i Švicarske. Trajanje: 90 minuta 

Slušanje: U dva zadatka se provjerava globalno, detaljno i selektivno slušanje i razumijevanje autentičnih tekstova za slušanje govornika iz Austrije, Njemačke i Švicarske koji se odnose na opću kao i na društveno specifičnu tematiku. Trajanje: oko 30 minuta 

Pisanje: Uz osvrtanje na više zadatih normi potrebno je napisati dva teksta (formalni e-mail i argumentaciju odnosno mišljenje) koji će biti ocijenjeni na osnovu prethodno utvrđenih kriterija. Trajanje: 90 minuta 

Usmeni: Ovaj dio ispita se sastoji od tri zadatka i to: informacionog razgovora, opisa slike i diskusije. Razgovor se ocjenjuje na osnovu prethodno utvrđenih kriterija. Trajanje: 15-20 minuta 

PREDNOSTI POLAGANJA ÖSD ISPITA B2 

– Na ispitu je moguće koristiti dvojezični rječnik. 

– U slučaju da položite samo usmeni ili samo pismeni dio ispita, u toku jedne godine ne morate izlaziti na dio ispita koji ste položili. 

Kandidate ispituju obučeni i certificirani ispitivači. Nakon položenog pismenog i usmenog ispita uručuje se certifikat o poznavanju jezika na datom nivou i kartica Austrijske jezičke diplome. 

PROLAZNOST 

Ukupan broj bodova: 100 

Minimalan broj bodova za polaganje ispita/modula: 60 

Ukupan broj bodova za pismeni dio: 70 

Minimalan broj bodova za polaganje pismenog dijela: 42 

Ukupan broj bodova za usmeni dio: 30 

Minimalan broj bodova za polaganje usmenog dijela: 18
 

PRIMJERI ISPITA ZA VJEŽBANJE 

Verzija ispita za odrasle: 

B2 .pdf 

Slušanje: 

Zadatak 1 i 2 

Verzija ispita za mlade (14-16 godina): 

B2-mladi .pdf 

Slušanje: 

Zadatak 1 i 2 

Maj 2024
Juni 2024
Juli 2024
No event found!

Potreban Vam je: 

– dokaz o poznavanju njemačkog jezika u svrhu priznavanja diplome medicinske struke u   Austriji ili Njemačkoj 

 dokaz o poznavanju njemačkog jezika u svrhu zaposlenja u Njemačkoj ili Austriji 

– dokaz o poznavanju njemačkog jezika u svrhu studija u Njemačkoj ili Austriji 

– dokaz da ste savladali nivo znanja B2 njemačkog jezika 

– certifikat koji je priznat u zemljama njemačkog govornog područja 

 

Za ovaj ispit kandidati trebaju biti sposobni da se izraze detaljno i jasno na široki spektar tema, te da spontano i tečno vode normalan razgovor sa izvornim govornikom.
Ovim ispitom kandidati dokazuju jezičke kompetencije u situacijama koje izlaze van okvira privatnog u javno kao i dijelom u stručno područje. Kada se tiče ličnog interesovanja razumiju i tekstove sa komplikovanijim i više specijaliziranim temama. 

STRUKTURA ISPITA 

Ovaj ispit se sastoji iz 4 dijela i to: 

Čitanje: Na temelju četiri zadatka se provjerava globalno i detaljno čitanje i razumijevanje različitih autentičnih tekstova sa područja Austrije, Njemačke i Švicarske. Trajanje: 90 minuta 

Slušanje: U dva zadatka se provjerava globalno, detaljno i selektivno slušanje i razumijevanje autentičnih tekstova za slušanje govornika iz Austrije, Njemačke i Švicarske koji se odnose na opću kao i na društveno specifičnu tematiku. Trajanje: oko 30 minuta 

Pisanje: Uz osvrtanje na više zadatih normi potrebno je napisati dva teksta (formalni e-mail i argumentaciju odnosno mišljenje) koji će biti ocijenjeni na osnovu prethodno utvrđenih kriterija. Trajanje: 90 minuta 

Usmeni: Ovaj dio ispita se sastoji od tri zadatka i to: informacionog razgovora, opisa slike i diskusije. Razgovor se ocjenjuje na osnovu prethodno utvrđenih kriterija. Trajanje: 15-20 minuta 

PREDNOSTI POLAGANJA ÖSD ISPITA B2 

– Na ispitu je moguće koristiti dvojezični rječnik. 

– U slučaju da položite samo usmeni ili samo pismeni dio ispita, u toku jedne godine ne morate izlaziti na dio ispita koji ste položili. 

Kandidate ispituju obučeni i certificirani ispitivači. Nakon položenog pismenog i usmenog ispita uručuje se certifikat o poznavanju jezika na datom nivou i kartica Austrijske jezičke diplome. 

PROLAZNOST 

Ukupan broj bodova: 100 

Minimalan broj bodova za polaganje ispita/modula: 60 

Ukupan broj bodova za pismeni dio: 70 

Minimalan broj bodova za polaganje pismenog dijela: 42 

Ukupan broj bodova za usmeni dio: 30 

Minimalan broj bodova za polaganje usmenog dijela: 18
 

PRIMJERI ISPITA ZA VJEŽBANJE 

Verzija ispita za odrasle: 

B2 .pdf 

Slušanje: 

Zadatak 1Zadatak 2 

Verzija ispita za mlade (14-16 godina): 

B2-mladi .pdf 

Slušanje: 

Zadatak 1Zadatak 2 

Maj 2024
Juni 2024
Juli 2024
No event found!