KURSEVI

Centar EDUKO Vam nudi kurseve njemačkog, engleskog i bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika.

Naši kursevi njemačkog jezika Vas osposobljavaju za komunikaciju na njemačkom jeziku na svim nivoima u bilo kojim situacijama.

Na nastavi ćete se upoznati ne samo sa njemačkim jezikom nego i kulturom zemalja njemačkog govornog područja

Kursevi Vas spremaju ciljano za polaganje ÖSD ispita nakon kojeg dobijate međunarodno priznat certifikat.

Osim toga nakon naših kurseva možete biti sigurni u uspjeh na poslovnom razgovoru na njemačkom jeziku.

Termini održavanja kurseva su prilagođeni svima jer poslije posla ili nastave možete kvalitetno iskoristiti slobodno vrijeme.

Nastava u našim prostorijama sa našim profesorima podrazumijeva mnogo interakcije i zanimljivih sadržaja, te time pruža ugodnu atmosferu.