KIKUS

KIKUS kurs se bazira na KIKUS metodi čija je osnivačica lingvistica dr. Edgardis Garlin koja je kroz svoj rad s djecom predškolskog uzrasta u praksi isprobala i naučno istražila i dokazala uspješnost ranog učenja stranog jezika. KIKUS metoda se već godinama uspješno sprovodi u Institutu za višejezičnost u Minhenu i iz godine u godinu ima sve više uspjeha diljem svijeta. Rano učenje stranog jezika u prvim godinama života kod djece razvija sklonost ka učenju stranih jezika te im pruža osnove za uspjeh u školi, ali i u kasnijem poslovnom životu.

Centar EDUKO ide u korak s najnovijim metodama uspješnog podučavanja, te nudi kurseve za najmlađe. Djeca kroz igru i u malim grupama, uz pjesmu, pokrete i kreativne radionice s lakoćom i samostalno usvajaju strani jezik, njegov izgovor, leksiku i jezičke strukture.

Radimo u malim grupama. Kursevi se održavaju jednom sedmično u lijepo uređenim prostorijama prilagođenim ovakvom zabavnom i dinamičnom vidu učenja.

Termini:

KIKUS Junior: utorak od 18:00 do 18:45

KIKUS Senior: srijeda od 19:00 do 20:10

Poslije svakog časa nudimo informacije za roditelje o napretku djece.

Dodatno uz redovnu nastavu nudimo Vam i besplatan pristup interaktivnom softveru (KIKUS digital) koji prati proces učenja djeteta, te nudi mogućnost i roditeljima da u kućnoj atmosferi uče sa svojim mališanima.

KIKUS materijal se sastoji od kartica sa slikama, radnih listova, sveske sa pjesmicama i CD-a. Teme koje se obrađuju unutar ciklusa učenja su prilagođene starosnoj dobi, a neke od njih su:

 • To sam ja
 • Moja porodica
 • Dijelovi tijela
 • Odjeća
 • Boje
 • Osjećaji
 • Jelo
 • Životinje
 • Oblici
 • Stanovanje (vani i unutra)
 • Igračke
 • Glagoli (svakodnevne radnje – jesti, piti)
 • Vrijeme
 • Izlet
 • Maskiranje/kostimi
 • Praznici (Uskrs i Božić)

Svaka od tema ima određene radne listove i kartice sa slikama. Na svakom terminu djeca obrađuju novu temu i dobijaju radne listove, koje po završetku časa ostavljaju u svoje registratore, a kartice sa slikama i listove nose kući i kroz igru sa roditeljima ponavljaju do sljedećeg susreta.