INSTRUKCIJE

U Centru EDUKO imate mogućnost da obezbijedite svom djetetu stalan i kontinuiran rad na predmetima koje pohađa u školi.

Bilo da je potrebna instruktivna nastava u vidu pripreme pred test, usmeno ispitivanje ili želja djeteta za većim napretkom iz određenog predmeta, možete nam se obratiti.

 EKSTERNA MATURA

Već nekoliko generacija unazad naši školarci po završetku osnovne, a sada i srednje škole polažu eksternu maturu. Predmeti koji su predviđeni za polaganje po odluci Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo su

  • Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
  • Matematika
  • prvi strani jezik (Engleski, Njemački, Francuski ili Arapski jezik)

S ciljem da pomogne učenicima da polože eksternu maturu i ostvare što bolje rezultate, Centar EDUKO nudi pripreme za eksternu maturu. Priprema je usklađena sa katalogom zadataka koji je predložen od Ministarstva, a napravljen u skladu sa predviđenim Nastavnim planom i programom za osnovne i srednje škole.

Naši predavači su upoznati sa planom i programom, te literaturom koja se koristi tokom školovanja i imaju bogato iskustvo u pripremanju učenika za testove i razne provjere znanja.

 ČASOVI PRIPREME

Na pripremama za polaganje eksterne mature objasnit ćemo vam strukturu ispita i način ocjenjivanja. Upoznat ćemo vas sa zadacima i dati upute za njihovo uspješno rješavanje. Ponovit ćemo gradivo iz osnovne/srednje škole.

Časovi će biti organizirani u okviru tri programa koje vi odaberete za svaki pojedinačni predmet, kako bismo vam pružili mogućnost da birate obim časova u skladu sa svojim potrebama. Osnovni paket je paket A + A + A, a u slučaju vaše potrebe za dodatnim radom, možete izabrati i kombinaciju programa, npr. A + B + C ili C + C + C.

Program A obuhvata 10 časova

Program B obuhvata 25 časova

Program C obuhvata 40 časova