ÖSD centrala i u 2022. godini nudi da u roku 10 radnih dana od dana ispita dobijete rezultate ispita ,a zatim ubrzo i certifikat. Prijave na dan ispita.